REKISTERISELOSTE

Tammisto Catering Oy:n yleinen rekisteriseloste löytyy täältä.

Alempana Tammisto Catering Oy:n kanta-asiakassovelluksen ja kanta-asiakasjärjestelmän rekisteriseloste.

Kanta-asiakassovellus ja kanta-asiakasjärjestelmä

Rekisterin ylläpitäjä:
ASIAKASREKISTERI
Tammisto Catering Oy
Y-tunnus: 2922955-4

Asiakkaan yhteystiedot:
Sähkötie 8, 01510 Vantaa
010 2051628
info@ravintolatammisto.fi (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)
Rekisteri- ja tietosuojavastaava: Maria Vihtonen

 Tammisto Catering noudattaa ASIAKASREKISTERIÄ ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Tammisto Catering Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).

 Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

 Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi
Asiakasrekisteriin kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on kanta-asiakasohjelma ja ohjelmaan liittyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

 Asiakasrekisteeriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan kanta-asiakasprofiilin luontiin ja mobiilisovelluksen toimittamiseen. Lisätietoina voidaan tallentaa sähköposti, syntymäaika, postinumero, kotikaupunki ja sukupuoli. Tämän lisäksi rekisterissä olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn asiakasprofiiliin liitetään markkinointitietoa, kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti ostoleimat. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat.

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään kanta-asiakasohjelman operatiiviseen toimintaan.

 Tietoja käsitellään vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

 Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamat tiedot.

 Rekisterin tietosisältö
-       Etunimi
-       Sukunimi
-       Mobiilinumero
-       Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä
-       Tiedot mobiilikanavan sisältövierailuista ja sovelluksen aukaisuista.

 Mikäli sovelluksen käyttäjä on ilmoittanut:
-       Sähköposti
-       Postinumero
-       Syntymäpäivä
-       Sukupuoli
-       Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot

 Mikäli ominaisuus käytössä:
-       Osto/käyntileimat ja niihin liittyvä tieto, kuten bonuskertymä
-       Ostobonus ja siihen liittyvä tieto

Täsmällisyys
Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

Säilytyksen rajoittaminen
Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 Tammisto Catering huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

 Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kanta-asiakasohjelma on olemassa tai tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu.

 Eheys ja luottamuksellisuus
Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti.
Tammisto Catering ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Tammisto Catering vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

 Osoitusvelvollisuus
Erikseen pyydettäessä Tammisto Catering ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

 Tammisto Catering osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Tammisto Catering  noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Tammisto Catering  vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

 Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

 Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.